Populair wetenschappelijke artikelen over poolonderzoek

Zuidpool was 50 duizend jaar geleden tropisch warm
Tijdens de fossiele broeikaswereld, 60 tot 50 miljoen jaar geleden, was er nauwelijks een temperatuurverschil tussen de polen en de evenaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek en de University of California. Wetenschappers concluderen dat naast het zeewater op de Noordpool ook de wateren rond de Zuidpool in die tijd erg warm waren. De zeewatertemperatuur rond Antarctica lag boven de 30 graden. Ze publiceren hun resultaten deze week in het toonaangevende tijdschrift Nature.. Lees meer.

Van wie is de Noordpool?
Het tijdschrift National Geographic schreef een uitgebreid stuk overde strijd om de noordpool. In de bodem van de Noordelijke IJszee bevindt zich vermoedelijk een kwart van 's werelds onontdekte olie- en gasreserves. Vijf landen wedijveren om deze bronnen die als gevolg van de opwarming van de aarde nu beschikbaar komen. Lees hier de engelse versie van het artikel.

Zeeijs op Noordpool tijdens warme Krijt
Klimaatonderzoek aan de Noordpool is hot. Grote vraag is hoe snel het ijs zal smelten als de aarde verder opwarmt. Nieuw onderzoek aan boorkernen uit het Noordpoolgebied laat zien dat het 70 miljoen jaar geleden veel minder warm was dan aangenomen. In de winter was er zelfs zeeijs in deze veel warmere periode. Lees verder op Kennislink.

Gevaar door dooiende permafrost
De permafrostbodems dooien. Als gevolg komt het opgeslagen koolstof vrij als CO2 en verdwijnt in de atmosfeer. Aan de andere kant groeien er meer planten op de ontdooide bodems. Die nemen juist CO2 op. Nettoresultaat is een verlies van koolstof naar de atmosfeer toe. De permafrostbodems kunnen dus meehelpen aan een warmere aardbol.

Groenlandse ijskap heeft wellicht extra invloed op klimaatverandering
IJskappen, zoals die van Groenland, spelen een zeer belangrijke rol in het klimaat. Sinds kort zijn er aanwijzingen dat zij ook een belangrijke rol spelen in het reguleren van de chemische samenstelling van de atmosfeer, bijvoorbeeld van de concentraties van de broeikasgassen methaan en ozon. Onderzoek van Wageningen Universiteit moet daar meer zicht op bieden. Laurens Ganzenveld doet daarom metingen op Summit, het hoogste punt van de Groenlandse ijskap.

Blogs van poolonderzoekers
Op de website Pooljaar volg je ijskoude avonturen, beschreven, gefotografeerd en gefilmd door de wetenschappers zelf.

Weblog NOS Noordpool-Zuidpool
Erik Verhagen is de eerste Nederlander die overwintert op de Zuidpool. Maarten Loonen reist naar het meest noordelijke dorpje ter wereld, op Spitsbergen, vlakbij de Noordpool. Afwisselend schrijven zij voor de NOS een weblog over hun ervaringen op de meest afgelegen plekken ter wereld.

Klimaatverandering, zeespiegelstijging en zeeijs
Op de website van het KNMI worden deze thema's op een begrijpelijke manier uitgelegd. Lees meer over klimaatverandering en broekasgassen, zeespiegelstijging, of zeeijs in het Noordpoolgebied.

Natuurinformatie in de poolgebieden
De website natuurinformatie beschrijft op een toegankelijke wijze het onderzoek op de poolgebieden.

Poolonderzoek op Kennisdebat
Waarom maken onderzoekers sneeuw op Groenland? Waarom zijn algen zo belangrijk voor ons klimaat? Wat merken de arctische steltlopers van klimaatverandering? Het antwoord op deze en vele andere vragen kun je lezen op de website Kennisdebat van de Rijksuniversiteit Groningen.

Pooldossier op Kennislink
De Noord- en Zuidpool zijn in vele opzichten uniek. Planten, dieren en mensen moeten zich er op specifieke manieren aanpassen aan extreme omstandigheden. De ijskappen van Groenland en Antarctica zijn reusachtige neerslagarchieven, met daarin waardevolle klimaatinformatie. De poolgebieden vormen belangrijke schakels in het wereldwijde klimaatsysteem. Lees meer op Kennislink.

Het Zuidpoolgebied in 10 vragen
Het NIOO geeft algemene informatie over Antarctica in dit populair wetenschappelijke artikel.

Wie was Willem Barentsz?
Willem Barentsz is onder meer bekend geworden, omdat hij Spitsbergen heeft ontdenkt en vanwege zijn overwintering op Nova Zembla in het Behouden Huys. Lees hier meer.

foto: Ronald Visser

Willem Barentsz Poolinstituut

Bundeling van kennis, onderzoek en onderwijs over de Noord- en de Zuidpool

home

organisatie

onderzoek

onderwijs

symposia

informatie voor ...

nieuws

APECS-NL

rothera

SEES.NL

sitemap

contact


Informatie voor scholieren

Populair wetenschappelijke artikelen

Poolles over warmtebeelden

Wie was Willem Barentsz? 

no translation
available

 


email:

password:

Volg ons op