40-jarig bestaan van het ijsberenverdrag

Gert Polet

Het ijsbeerverdrag van 1973 is nu 40 jaar in werking. Het heeft een belangrijke rol gespeeld om de neerwaardse trend van de globale ijsbeerpopulatie om te buigen naar groei, met als gevolg dat er nu ongeveer twee keer zoveel ijsberen zijn als voorheen. Het belangrijkste doel van het verdrag was het reguleren van de jacht op ijsberen door westerlingen die rond het midden van de vorige eeuw buiten proporties was geraakt. Na de verschillende ontdekkingsreizen nam de jachtdruk op ijsberen namelijk toe. De inheemse bevolking van het Arctisch gebied is altijd afhankelijk geweest van ijsberen en heeft onder het verdrag speciale rechten om op ijsberen te blijven jagen. Sinds het verdrag in werking is getreden, is in de meeste Arctische landen een quotum ingesteld. In enkele landen is de jacht volledig gesloten.

Gert Polet werkt voor het Wereld Natuur Fonds en is daar onder andere verantwoordelijk voor het Arctisch Programma. Hij is opgeleid als sociaal geograaf van tropische rurale gebieden en als milieukundige. In het tropisch buitenland leidde hij verschillende natuurbeschermingsprogramma's. Een bezoek aan zijn zwager in het Arctisch gebied van Canada was voor hem een eerste indrukwekkende kennismaking met het Arctisch gebied en haar inwoners. Een groot gedeelte van zijn tijd besteedt hij nu aan de problematiek van het razendsnel veranderend Arctisch gebied en de problematiek rondom mens-dier conflicten die een steeds belangrijker rol gaan spelen in natuurbescherming.
Willem Barentsz Poolinstituut

Bundeling van kennis, onderzoek en onderwijs over de Noord- en de Zuidpool

home

organisatie

onderzoek

onderwijs

symposia

informatie voor ...

nieuws

APECS-NL

rothera

SEES.NL

sitemap

contact


ijsbeersymposium

national polar symposium 2013

2nd APECS BeNeLux symposium

symposium Louwrens Hacquebord

xxxxsymposium report

mini symposium 2012

symposium 2011

symposium 2010

symposium 2009 

no translation
available

 


email:

password:

Volg ons op