Beheersen van ijsbeer - mens interacties

Femke Koopmans

Hoewel er voor de meeste Arctische regio's weinig data beschikbaar zijn van exacte aantallen, melden lokale gemeenschappen en wetenschappers een toename aan conflictsituaties tussen mens en ijsbeer. In deze presentatie komen de verschillende factoren naar voren die kunnen leiden tot mens-ijsbeer conflicten, zoals de afname van zee-ijs waardoor ijsberen vaker en langer genoodzaakt zijn aan land te verblijven. Ook het nieuwsgierige karakter en bepaald menselijk handelen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties.

Voorbeelden van maatregelen om conflicten te voorkomen zijn: het beter opbergen en verwerken van voedsel en afval in dorpen en zo minder ijsberen aan te trekken, beter beveiligen van huizen, gebruik van technieken om beren af te schrikken, en educatie van mensen die wonen en werken in het Arctisch gebied. Een en ander zal geillustreerd worden aan de hand van voorbeelden van projecten die WWF in het Arctisch gebied samen met de lokale bevolking en bevoegde instanties in gang heeft gezet om mens-ijsbeer conflicten te verminderen en te voorkomen.

Femke Koopmans werkt voor het Wereld Natuur Fonds waar zij zich richt op het Arctisch gebied en mens-dier conflict beheersing. Ze studeerde Bos- en Natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit. Voor het WWF Netwerk coordineert zij de mens-ijsbeer conflict preventie projecten in het Arctisch gebied. Femke is ook verantwoordelijk voor de ondersteuning die het Wereld Natuur Fonds biedt aan beschermingsprogramma's gericht op Aziatische soorten (tijgers, sneeuwluipaard en Aziatische neushoorns en olifanten).
Willem Barentsz Poolinstituut

Bundeling van kennis, onderzoek en onderwijs over de Noord- en de Zuidpool

home

organisatie

onderzoek

onderwijs

symposia

informatie voor ...

nieuws

APECS-NL

rothera

SEES.NL

sitemap

contact


ijsbeersymposium

national polar symposium 2013

2nd APECS BeNeLux symposium

symposium Louwrens Hacquebord

xxxxsymposium report

mini symposium 2012

symposium 2011

symposium 2010

symposium 2009 

no translation
available

 


email:

password:

Volg ons op