Kan de ijsbeer zonder ijs?

Jouke Prop

Het leefgebied van ijsberen krimpt nu het zeeijs rond de Noordpool in rap tempo verdwijnt. Hoe kunnen ijsberen overleven in een wereld waar het steeds lastiger wordt prooien op het zeeijs te vinden en de beren in de zomer op zoek moeten naar alternatieve voedselbronnen? Om deze vraag te beantwoorden werkt Jouke Prop met een klein team onderzoekers in een afgelegen gebied aan de westkust van Spitsbergen. Zeeijs is hier tegenwoordig zelden te vinden, en de waarnemingen op deze plek kunnen daarmee als voorbeeld dienen voor veranderingen elders in de poolstreken. Tot voor kort kwamen in het onderzoeksgebied 's zomers amper ijsberen voor maar de afgelopen jaren verschijnt de soort steeds vaker. Deze ontwikkeling van ijsberen die naar de (ijsvrije) westkust trekken is zichtbaar voor heel Spitsbergen. Midden in de zomer (juni en juli) is er voor ijsberen heel wat eetbaars te vinden, en vooral eieren van ganzen en eidereenden staan op het menu. Deze voedselbron is niet onuitputtelijk, en de kans dat een ijsbeer een kolonie bezoekt die al geplunderd is door soortgenoten neemt in de loop van de zomer toe. De meest succesvolle eters van eieren onder de ijsberen verschijnen dan ook zodra de vogels met broeden zijn begonnen. Door te profiteren van het rijke aanbod aan vogeleieren laten ijsberen zien dat ze zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. Of ze daarmee in staat zijn het verlies van hun leefgebied op zeeijs op te vangen is nog een open vraag. De grootschaligheid van het eten van eieren en het aantal ijsberen dat er bij betrokken is geeft echter te denken. Wat zal er gebeuren als huidige ijsmodellen juist zijn en de ijssituatie rond Spitsbergen verder verslechtert?

Jouke Prop (Arctisch Centrum, RUG) doet vanaf zijn studietijd onderzoek in gebieden rond de Noordpool. Gefascineerd door het ecosysteem van de toendra, bestudeert hij de wisselwerkingen tussen planten, planteneters en roofdieren. Het werk heeft een extra dimensie gekregen toen ijsberen een belangrijke rol in zijn onderzoeksgebied op Spitsbergen gingen spelen.Doneer voor de ijsbeer!

Het Arctisch Centrum is een crowdfundingsactie gestart om geld in te zamelen voor het onderzoek van Jouke Prop. U kunt hiervoor geld doneren tijdens het symposium in de wishing well of geld overmaken op het banknummer van het Ubbo Emmius Fonds. Ga daarvoor naar de website van het Arctisch Centrum.
Willem Barentsz Poolinstituut

Bundeling van kennis, onderzoek en onderwijs over de Noord- en de Zuidpool

home

organisatie

onderzoek

onderwijs

symposia

informatie voor ...

nieuws

APECS-NL

rothera

SEES.NL

sitemap

contact


ijsbeersymposium

national polar symposium 2013

2nd APECS BeNeLux symposium

symposium Louwrens Hacquebord

xxxxsymposium report

mini symposium 2012

symposium 2011

symposium 2010

symposium 2009 

no translation
available

 


email:

password:

Volg ons op