Promotie Steven van Heuven


Op 8 februari 2013 promoveert RUG onderzoeker Steven van Heuven op een onderzoek getiteld:
Determination of the rate of oceanic storage of anthropogenic CO2 from measurements in the ocean interior: the South Atlantic Ocean

Koolstofdioxide (CO2) wordt uitgewisseld tussen en in de oceanen, het land en de atmosfeer. Door de verbranding van olie, kolen en gas is de mensheid bezig om extra CO2 (ook wel CO2ant genoemd) toe te voegen aan de natuurlijke koolstofkringloop. Om de aldus veranderende koolstofcyclus goed te kunnen begrijpen, is een beter begrip noodzakelijk van de snelheid van de toename van CO2ant in de oceaan. Dit proefschrift levert daaraan een bijdrage.
Van Heuven concludeert dat grote chemisch-oceanografisch datasets kunnen worden geoptimaliseerd voor interne consistentie door middel van (semi-)automatische procedures. Nieuw verzamelde data van hoge kwaliteit kunnen bijdragen aan het toenemen van de nauwkeurigheid waarmee de opslagsnelheid van antropgeen CO2 in de oceanen kan worden vastgesteld.
Eveneens gedemonstreert hij dat het mogelijk is om de opslagsnelheid van CO2ant in de diepe oceaan op overtuigende wijze vast te stellen in een oceaan basin dat een sterke biogeochemische en hydrografische variabiliteit vertoont en slechts betrekkelijk sporadisch bemonsterd is. De ontwikkelde methodiek kan, zeker wanneer eveneens toegepast op de andere oceaan basins, van grote waarde zijn voor de bepaling van de rol van de oceanen in de verstoorde koolstofkringloop.

Klik hier voor de Nederlandse samenvatting van het proefschrift.

In 2010 hield van Heuven een presentatie op het WBPI symposium. Klik hier voor zijn powerpoint presentatie.

Willem Barentsz Poolinstituut

Bundeling van kennis, onderzoek en onderwijs over de Noord- en de Zuidpool

home

organisatie

onderzoek

onderwijs

symposia

informatie voor ...

nieuws

APECS-NL

rothera

SEES.NL

sitemap

contact


wetenschappelijke artikelen 2009

wetenschappelijke artikelen 2008

populair wetenschappelijke artikelen

onderzoeksprojecten

poolstation Spitsbergen

international polar research centres and stations 

no translation
available

 


email:

password:

Volg ons op