Nederlandse onderzoeksprojecten op Rothera

NWO heeft geld toegekend aan vijf onderzoeksprojecten ten behoeve van de mobiele laboratoria op Rothera.

Structuring of marine pelagic microbial communities by glacial meltwater in Ryder Bay, Antarctica
Prof.dr. A.G.J. Buma (RUG)
Sinds enkele decennia trekken gletsjers op het West-Antarctische Schiereiland (WAP) zich duidelijk aantoonbaar terug. De bijbehorende toename in smeltwater zal mariene gemeenschappen, waarvan microbiële organismen (fytoplankton, bacteriën) de basis vormen, sterk beïnvloeden, maar hoe dit gebeurt is niet bekend. Tijdens twee veldcampagnes in Ryder Bay (WAP) willen de aanvragers de invloed van smeltwater op microbiële activiteit, diversiteit en samenstelling onderzoeken.

Temporal dynamics of the climate gas dimethyl sulphide (DMS) and related compounds in a changing Antarctic sea-ice environment
Dr. J. Stefels (RUG)
In de atmosfeer boven Antarctica vinden heftige chemische reacties plaats tussen klimaatgassen, waarvan het resultaat in belangrijke mate het klimaat bepaalt. Veel klimaatgassen komen vrij tijdens algenbloei in het voorjaar. Sinds enkele decennia vindt snelle opwarming langs de westkust van de Antarctische Peninsula plaats, die zorgt voor grote veranderingen in zeeijsbedekking en daarmee gepaard gaande algenbloei. Hoe dit de productie van klimaatgas zal beïnvloeden is nog volkomen onbekend. De onderzoekers stellen voor om deze gassen met een nieuwe, door henzelf ontwikkelde, techniek te meten en zodoende belangrijke tijdseries te genereren ten behoeve van klimaatmodellen.

Antarctic phytoplankton in a changing world and its consequences for the lower pelagic food web (Antphirco)
Dr. C.P.D. Brussaard (NIOZ)
Algen vormen de basis van de meeste voedselketens in zee en er zijn aanwijzingen dat productie en soortensamenstelling in Antarctische wateren veranderen als gevolg van klimaatveranderingen. Het is echter niet duidelijk hoe dit het functioneren van het voedselweb zal beïnvloeden en wat de gevolgen zullen zijn voor hogere organismen. De verwachte resultaten van dit project, met betrekking tot algengroei, sterftesnelheden door virusinfecties en begrazing, lipiden-samenstelling van (geïnfecteerde) algensoorten, en effect op lipiden-compositie van copepoden (en dus succesvolle overwintering), kunnen waardevolle inzichten verschaffen hoe de ecologisch belangrijke Antarctische wateren reageren op klimaatveranderingen.

Seasonality of iron and other trace metals in relation to the rapidly changing ice/water cycle and plankton dynamics of the West Antarctic Peninsula
Prof.dr.ir. H.J.W. de Baar (NIOZ/RUG)
Het West Antarctisch schiereiland is één van de snelst opwarmende plaatsen ter wereld. Gletsjers smelten sneller, grote ooit permanente ijsvelden op zee verdwijnen, en jaarlijks zee-ijs is kortere tijd aanwezig in de winter. Als gevolg zullen de gehaltes in zeewater en zee-ijs van ijzer en andere spoorelementen (mangaan, kobalt, nikkel, koper en zink) veranderen. Deze spoormetalen zijn essentieel voor elk levend organisme, en dus voor hele ecosystemen. De onderzoekers willen voor het eerst de gehaltes van deze metalen meten in zeewater en zee-ijs in Marguerite baai, Antarctica.

Freshwater fluxes and climate change in the Antarctic Peninsula: a combined observational and modelling approach
Dr. C.H. Tijm-Reijmer (IMAU/UU)
In dit project willen de aanvragers voor de periode 1989 tot heden met behulp van metingen van (automatische) weerstations en een regionaal atmosferisch klimaatmodel voor het eerst de flux van zoet water op het Antarctisch Schiereiland gaan bepalen. Het Antarctisch Schiereiland is het enige deel van Antarctica waar significante hoeveelheden smeltwater het hydrologische systeem van de gletsjers verlaat. Deze flux van zoet water bedreigt de omringende ijsplaten en vormt een belangrijke schakel in het Antarctische ecosysteem.
Willem Barentsz Poolinstituut

Bundeling van kennis, onderzoek en onderwijs over de Noord- en de Zuidpool

home

organisatie

onderzoek

onderwijs

symposia

informatie voor ...

nieuws

APECS-NL

rothera

SEES.NL

sitemap

contact


Rothera

xxxxNederlandse onderzoeksprojecten

xxxxOpening Dicrk Gerritszlaboratorium

xxxxhet station

Nederlands Poolstation op Spitsbergen 

no translation
available

 


email:

password:

Volg ons op