Promotieplechtigheid Ricardo Roura

The footprint of polar tourism: tourist behaviour on cultural heritage sites in Antarctica and Svalbard

Dit onderzoek beschrijft en interpreteert de invloed van het pooltoerisme op historische plaatsen in Antarctica en Spitsbergen. Als gevolg van de groei van dit toerisme hebben de historische plaatsen de afgelopen decennia veranderingen ondergaan. Deze studie onderzoekt deze veranderingen en de gevolgen van de effecten ervan voor het lokale beheer. Het toerisme is onderzocht vanuit het perspectief van de gedragsarcheologie zoals die door Schiffer (2010) is omschreven. De toegepaste onderzoeksmethoden zijn: site verkenning, etnografische waarnemingen en fotografische registratie.
Het toeristisch gedrag omvat een scala aan handelingen die kunnen leiden tot interacties tussen toeristen, hun artefacten, en de historische plaatsen. Visuele en gehoorinteracties (instructies, verhalen) kunnen toeristen aantrekken of juist afstoten van de elementen die deel uitmaken van een historische plaats. De toestand en de samenhang van de historische plaatsen kunnen veranderen door vertrapping en andere handelingen. Hierdoor kan schade aan het archeologische bodemarchief ontstaan. De toeristische “voetafdruk” bestaat uit een verzameling van gedragspatronen die zich ontwikkelen op verschillende tijdelijke, ruimtelijke en gedragsmatige niveaus.
Toerisme vindt niet plaats op onveranderlijke plaatsen die 'bevroren in de tijd' zijn, maar veeleer op plaatsen die onderhevig zijn aan verval. Het is er onderdeel van en draagt bij aan dit proces. Het toerisme kan de sporen van vroegere activiteiten uitwissen, zonder dat ze totaal verdwijnen. Het heeft minder effect op de historische plaatsen dan natuurlijke processen, maar het heeft de neiging zich te richten op de kwetsbare waardebepalende elementen van die plaats.
Toerisme kan effect hebben op de cultuurhistorische waarde van historische plaatsen. Dit effect moet worden beperkt ondanks het feit dat het een onderdeel is van het proces van verval van die historische plaatsen. Dit kan door bewaking van het verval en het opstellen van een milieueffect rapportage; door de inzet van gediplomeerde gidsen met verantwoordelijkheid voor regelgeving en door speciale voorzorgsmaatregelen.

Referentie: Schiffer, M.B. (2010): Behavioural archaeology: principles and practice. London: Equinox.

Wanneer: 28 april 2011 om 16:15 uur
Waar: Aula van het Academiegebouw, Broerstraat 5 te Groningen
Toegang: vrij
Promotor: Prof. Dr. L. Hacquebord

Klik hier voor een uitgebreide Nederlandstalige samenvatting.

Willem Barentsz Poolinstituut

Bundeling van kennis, onderzoek en onderwijs over de Noord- en de Zuidpool

home

organisatie

onderzoek

onderwijs

symposia

informatie voor ...

nieuws

APECS-NL

rothera

SEES.NL

sitemap

contact 

click for English

 


email:

password:

Volg ons op