Archief nieuwsberichten WBPIOp 10 december 2010 promoveerde Jeroen Creuwels aan de RUG op een onderzoek getiteld Breeding ecology of Antarctic Petrels and Southern Fulmars in coastal Antarctica.Binnen het internationale krillverdrag is de Antarctische Stormvogel als een indicatorsoort voor het Antarctische ecosysteem aangewezen. De studie laat zien dat lokale factoren een groot effect kunnen hebben, waarmee rekening moet worden gehouden bij het monitoren van menselijke invloeden zoals visserij.

Op 25 november 2010 organiseerden wij het symposium 'Arctic Change. Consequences for marine life' . Tijdens dit symposium werd het thema vanuit verschillende invalshoeken en disciplines benaderd door sprekers uit binnen- en buitenland.

Op vrijdag 17 september 2010 is NIOZ onderzoeker Rob Middag cum laude gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn proefschrift, getiteld 'Dissolved aluminium and manganese in the polar oceans' gaat over de rol van de spoorelementen aluminium en mangaan bij de algengroei in de oceanen. Spoormetalen zijn essentieel voor de groei en vitaliteit van fytoplankton in de oceaan omdat ze gebruikt worden als co-factor. Een co-factor is een component van een enzym dat nodig is voor het vervullen van de functie van het enzym. IJzer en mangaan zijn bijvoorbeeld essentieel voor de enzymen in de fotosynthese. Aluminium heeft geen bekende functie in levende cellen, maar kan wel worden ingebouwd in het externe kiezelskelet van diatomeeën (kiezelwieren).

Tijdens het grootse IPY congres in Oslo hebben de jonge WBPI onderzoekers Hidde de Haas en Maarten Klunder prijzen gewonnen voor hun presentaties. Hidde de Haas van het Arctisch Centrum won de 'Outstanding Presentation Award' in de categorie 'Human dimensions of change: Health, society and resources'. NIOZ onderzoeker Maarten Klunder won de 'Outstanding Poster Award' in de categorie 'Past, present and future changes in Polar Regions'.

Op 29 maart jl. heeft de commissie Terlouw de evaluatie van het Nederlands Polair Programma gepresenteerd. De commissie adviseert de ministeries om gezamenlijk jaarlijks 6,25 miljoen euro ter beschikking te stellen aan poolonderzoek. Drie miljoen voor excellent wetenschappelijk onderzoek, te betalen door NWO en het Ministerie van OC&W. Drie miljoen euro voor meer beleidsgericht onderzoek te betalen door de ministeries van EZ, LNV, VROM en V&W en een kwart miljoen voor beleidsondersteunende activiteiten te bekostigen door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het WBPI jaarbericht 2009 is uit.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt steekt de komende jaren 6 miljoen euro in wetenschappelijk onderzoek op Antarctica. Met het geld kan NWO mobiele laboratoria op de Zuidpool neerzetten en inrichten. In de labs zullen Nederlandse wetenschappers onderzoek doen naar de koolstofcyclus en klimaatverandering.

Op 12 februari verdedigde Anouk Piquet haar proefschrift 'Mild Climate, Harsh Times for Polar Marine Microbes' verdedigen. Haar onderzoek heeft aangetoond dat verschillende veranderende omstandigheden als gevolg van klimaatverandering polaire mariene micro-organismen significant beïnvloeden.

'Een Groenlander in Afrika, de wonderbaarlijke reis van de drieteenstrandloper'. Dit is de titel van het nieuwe boek van Koos Dijksterhuis waarin hij drieteenstrandlopers en hun onderzoeker volgt. Ze kruipen vaak in groepen tegen elkaar aan. Waarom vliegen ze naar Afrika als ze ook in Nederland kunnen overwinteren? En waarom broeden ze helemaal bij de Noordpool? Het is er koud en er leven veel poolvossen. Sommige drieteenstrandlopers brengen desondanks twee gezinnen groot. Van verschillende partners. Wonderbaarlijke vogels, op een wonderbaarlijke reis. Bioloog Jeroen Reneerkens reist ze achterna. Ploegend door een meter sneeuw op de zompige toendra. Uitdrogend aan de kust van de Sahara in Mauritanië. Zwetend in de vochtige tropenhitte van Ghana. In IJsland en op Vlieland. Schrijver Koos Dijksterhuis reist mee.

Groenland heeft een rijke cultuur die door het klimaat met uitsterven wordt bedreigd. Althans, dat is het beeld dat er van Groenland bestaat. Maar wat vinden de Inuit er zelf van? Wie gaat er als eerste ten onder aan de Global Warming? En wie is hier de dierenbeul? Fotograaf Anya van Lit en auteur Joost Bottema reisden door Groenland en brachten met foto's, video en tekst de veranderende natuur en tradities in beeld. De Bardot tentoonstelling bestaat verder uit naaicursussen, kookexperimenten, lezingen over hypocrisie, en performances in het teken van de Groenlandse zeehond. .

Begin januari vertrokken Henk Brinkhuis en Peter Bijl van de Universiteit Utrecht met het onderzoeksschip 'de JOIDES Resolution' vanuit Wellington (Nieuw-Zeeland) naar Antarctia. Missie? Het aanboren van de geschiedenis van de Antarctische ijskap. Henk Brinkhuis (co-chief IODP Expedition 318, Wilkes Land Antarctica) houdt een weblog over de expeditie bij.

Waarom besluit een land al dan niet te investeren in Antarctisch onderzoek? Dat is de vraag die promovendus Peter Abbink zichzelf stelde. Bij elk Nederlands Antarctisch onderzoek in de periode 1957-1990 hebben politieke motieven de aanzet gegeven, en niet wetenschappelijke motieven. Politieke redenen waren volgens Abbink zelfs belangrijker dan wetenschappelijke. Op donderdag 26 november verdedigde Peter Abbink zijn proefschrift 'Antarctic policymaking & science in the Netherlands, Belgium and Germany (1957-1990)'.

Er staan weer nieuwe studentprojecten op de site, zowel voor bachelor als masterstudenten. Klik hier voor een overzicht.

De 40.000 'ecotoeristen' die jaarlijks een bezoek brengen aan de Zuidpool, zijn enorme milieuvervuilers. De bezoekers van de ondergesneeuwde landmassa brengen hierdoor niet alleen het Antarctische gebied in gevaar, maar ook de rest van de wereld. Machiel Lamers onderzocht wat voor effect het toenemende toerisme heeft op Antarctica en hoe die effecten beteugeld kunnen worden. Lees meer op kennislink.


Op 22 en 23 oktober 2009 hield het WBPI samen met de Noorse ambassade en het NLPN haar eerste symposium in Groningen onder de titel 'Sustainable Use of Recourses in the Polar Regions'.

Op de foto links ziet u de Noorse ambassadeur Eva Brugge die het eind van de eerste dag het publiek uitnodigt voor een door haar aangeboden receptie.
Klik hier voor meer informatie over het symposium.
© foto: Govert de Groot, Arctic Peoples Alert

Maarten Loonen heeft zijn eigen versie van Streetview in Ny Alesund gemaakt. Via de website van het Nederlandse Poolstation op Spitsbergen is het onderzoeksdorp middels zo'n 3000 foto's te bekijken en is er veel achtergrondinformatie te lezen middels weblogs en te zien via video's.

De opwarming van het klimaat versnelt de CO2-uitstoot van subarctisch veen. 1°C opwarming van het klimaat gedurende de komende decennia kan leiden tot een wereldwijde toename in CO2-uitstoot uit noordelijke venen die een aanzienlijk deel van de emissiereductie doelen uit het Kyoto-protocol van de hele EU teniet zou kunnen doen. Dat blijkt uit onderzoek van systeem-ecologe Ellen Dorrepaal en collega's in een veengebied in Lapland. De resultaten verschenen jongstleden 30 juli in Nature. Lees het persbericht.

Op 22 juni heeft NWO voorzitter Jos Engelen het masterplan voor poolonderzoek aan Minister Plasterk overhandigd. In dit masteplan wordt o.a. gepleit voor een jaarlijks budget van 10 miljoen euro voor poolonderzoek.

NWO heeft eind mei een zevental subsidies toegewezen voor poolonderzoek. Het betreft drie subsidies voor onderzoek in het Zuidpoolgebied en vier subsidies voor onderzoek in het Noordpoolgebied.

Op 1 mei promoveerde Imaresonderzoeker Hauke Flores op een proefschrift getiteld 'Frozen desert alive. The role of sea ice for pelagic macrofauna and its predators: implications for the Antarctic pack-ice food web'. De resultaten die Flores in zijn proefschrift beschrijft leveren nieuw en direct bewijs dat zee-ijs cruciaal is voor het ecosysteem in de Antarctische Seasonal Sea Ice Zone. Daarnaast blijkt het traditionele beeld dat krill het middelpunt van het voedselweb vormt een te eenvoudige voorstelling van de werkelijkheid. Deze kennis kan bijdragen tot betere inzichten in de reactie van Antarctische mariene ecosystemen op veranderende kenmerken van het zee-ijs, veroorzaakt door de opwarming van de aarde. Dergelijk inzicht is belangrijk voor de bescherming van de natuur en een verantwoord beheer van de visserij rond Antarctica.
Bekijk een pdf van zijn proefschrift.


Koningin Beatrix en het Zweeds Koningspaar lieten zich op 23 april informeren over het poolonderzoek en -onderwijs in Groningen.
Maarten Loonen maakte na afloop een filmpje waarin de aanwezige poolonderzoekers vertellen wat ze aan het Koninklijk bezoek hebben gepresenteerd. Op de foto hier rechts ziet u WBPI directeur Louwrens Hacquebord naast koningin Beatrix, koning Carl Gustaf en zijn vrouw koningin Silvia (van rechts naar links) bij een poster over het onderzoek van Harro Meijer over sneeuwmaken in Groenland.

Klik hier voor meer nieuws.

Voor deelnemers aan het Willem Barentsz Poolinstituut is er specifieke informatie alhier
Willem Barentsz Poolinstituut

Bundeling van kennis, onderzoek en onderwijs over de Noord- en de Zuidpool

home

organisatie

onderzoek

onderwijs

symposia

informatie voor ...

nieuws

APECS-NL

rothera

SEES.NL

sitemap

contact 

no translation
available

 


email:

password:

Volg ons op