Promotieplechtigheid Jeroen Creuwels

Broedecologie van Antarctische en Zuidelijke Stormvogels langs de kust van Antarctica

Stormvogels zijn de talrijkste vogels in de zeeën rondom Antarctica. Gedurende drie broedseizoenen bestudeerde Jeroen Creuwels de ecologie van stormvogels op het kleine rotsachtige eilandje Ardery in Antarctica. Antarctische en Zuidelijke Stormvogels hebben ruim drie maanden nodig vanaf het leggen van hun ei tot het uitvliegen van hun jong, terwijl gunstige omstandigheden tijdens de Antarctische zomer maar nauwelijks langer duren. Ondanks een verschillende timing van broeden bereikten beide soorten een vergelijkbaar broedsucces. Als eerste broedden de Antarctische Stormvogels, maar dezen verloren veel eieren vroeg in het seizoen. Overvloedige sneeuwval had ook een ander onverwacht effect: reuzenstormvogels konden in de zachte sneeuw landen en doodden het eerste seizoen 10% van de broedende Antarctische Stormvogels. In de verstoring die daarbij ontstond roofden Zuidpooljagers vrijwel alle eieren. Omdat Zuidelijke Stormvogels minder aangepast zijn aan vliegen over zee-ijs begon deze soort ruim twee weken later met broeden: zij verloren juist laat in het seizoen veel kuikens door de snel intredende winter.
Een automatisch weegsysteem leverde gegevens over het gewichtsverloop van de vogels. Kuikens van beide soorten groeiden ongeveer even snel, al kregen die van Antarctische Stormvogels veel minder voedsel per dag. Oudervogels van laatstgenoemde soort vlogen wel 300 km om voedsel te zoeken en omdat ze lang wegbleven voerden ze de kuikens slechts één maal per dag. Zuidelijke Stormvogels foerageerden dichterbij en voerden hun kuikens gemiddeld twee keer zo vaak. De verklaring hiervoor is waarschijnlijk dat Antarctische stormvogels onderweg het voedsel deels kunnen bewerken waardoor hun kuikenmaaltijden per gram een hogere energetische waarde hebben.
Binnen het internationale krillverdrag is de Antarctische Stormvogel als een indicatorsoort voor het Antarctische ecosysteem aangewezen. De studie laat zien dat lokale factoren een groot effect kunnen hebben, waarmee rekening moet worden gehouden bij het monitoren van menselijke invloeden zoals visserij.

Wanneer: 10 december 2010 om 14:45 uur
Waar: Aula van het Academiegebouw, Broerstraat 5 te Groningen
Toegang: vrij
Promotor: Prof. Dr. W.J. Wolff
Willem Barentsz Poolinstituut

Bundeling van kennis, onderzoek en onderwijs over de Noord- en de Zuidpool

home

organisatie

onderzoek

onderwijs

symposia

informatie voor ...

nieuws

APECS-NL

rothera

SEES.NL

sitemap

contact


home

organisatie

onderzoek

onderwijs

symposia

informatie voor ...

nieuws

APECS-NL

rothera

SEES.NL

sitemap

contact 

no translation
available

 


email:

password:

Volg ons op