Sponsoring

Het Willem Barentsz Poolinstituut wil graag in contact komen met bedrijven, particulieren en overheden, die ons onderzoek willen steunen. We zoeken niet alleen financiële maar ook morele steun.

Het Willem Barentsz Poolinstituut probeert contact te leggen met partijen buiten de wetenschappelijke wereld. Door een bundeling van krachten proberen we het poolonderzoek in Nederland verder te brengen en gezamenlijke belangen verder te ontwikkelen. Als u met ons wilt overleggen over de mogelijkheden voor sponsoring kunt u contact opnemen met de coördinator, of met het Ubbo Emmius Fonds van de RUG.
Mogelijkheden zijn:

  • Financiële steun aan specifieke onderzoeksthema's
  • Steun voor onderwijsactiviteiten of publieksuitgaven over poolonderzoek
  • Samenwerking bij het verkrijgen van subsidies
  • Steun voor het Nederlands Poolstation of onderzoek in Antarctica.
  • Het opzetten van kunst- en cultuurprojecten
Momenteel is er veel publieke belangstelling voor ons werk vanwege het internationaal jaar van de poolgebieden en de effecten van het opwarmen van de aarde die duidelijk merkbaar zijn in de poolgebieden. We willen deze belangstelling graag gebruiken voor het opzetten van een duurzame organisatie, die ook op de lange termijn levensvatbaar is. Binnen Nederland zijn er specifieke subsidiemogelijkheden voor projecten waarvoor het bedrijfsleven ook een duidelijke interesse heeft. Bovendien kunnen we behulpzaam zijn via onze contacten met mensen die wonen of werken in de poolgebieden. In Nederland is de samenwerking tussen wetenschappelijke organisaties en particulieren nog weinig ontwikkeld, maar in het buitenland zien we talloze succesvolle voorbeelden. Neem contact met ons op, zodat we de hier verder samen meer inhoud aan kunnen geven.

foto's: Ronald Visser

Willem Barentsz Poolinstituut

Bundeling van kennis, onderzoek en onderwijs over de Noord- en de Zuidpool

home

organisatie

onderzoek

onderwijs

symposia

informatie voor ...

nieuws

APECS-NL

rothera

SEES.NL

sitemap

contact


De Rijksuniversiteit Groningen heeft een actief beleid van fondsenwerving. Het Ubbo Emmius Fonds heeft het Willem Barentsz Poolinstituut opgenomen in de lijst van projecten. Meer informatie hierover is te vinden op: www.rug.nl/uef.
vorige pagina

no translation
available

volgende pagina


email:

password:

Volg ons op