Toekenningen 2008-2009 binnen het Nederlands Arctisch en Antarctisch Programma (NAP en NAAP)Het doorrekenen van de zee-ijs zwavel cyclus in klimaat modellen
Prof. dr. J.T.M. Elzenga, RUG
Zeeijs blijkt een belangrijke schakel te zijn in de uitwisseling van klimaatactieve gassen. Zo blijkt het grote hoeveelheden dimethylsulfide (DMS) te bevatten. Dit gas speelt een belangrijke rol in de vorming van wolken. Meer informatie hierover kunt u lezen op Kennisdebat. In de huidige klimaatmodellen wordt geen rekening gehouden met de vrijkomende gassen wanneer zee-ijs smelt. Dit onderzoek gaat zich hierop richten.


Continue on-line waterdamp isotopenmetingen in Antarctica
Dr.ir. E.R.Th. Kerstel, RUG
Het onderzoek van Kerstel is een spectrometer onderzoek boven Antarctica. Doel van dit onderzoek is nieuwe kennis over de paleatemperatuur, de temperatuurontwikkeling in het geologisch verleden, door het bepaklen van de waterisotopensamenstelling van op Antarctica geboorde ijskernen. Een vergelijkbaar onderzoek is eerder uitgevoerd boven Burkina Faso.


De rol van essentiƫle spoorelementen ijzer en mangaan voor het seizoensgebonden zee-ijs ecosysteem
Prof.dr.ir. H.J.W. de Baar, NIOZ
Het project zal de aanwezigheid en fysisch-chemische vormen van ijzer en mangaan in zeeijs meten en interpreteren in relatie tot eveneens te meten aanwezigheid, gezondheid en groeisnelheid van de algen in het zee-ijs.


Aanpassing van bestuur en regelgeving voor de Arctische zeevaart als gevolg van klimaatverandering
Dr. A.G. Oude Elferink, Universiteit Utrecht
Het voorgestelde onderzoek zal afzonderlijk de rechten, belangen en plichten van Nederland en de Europese Unie (EU) identificeren en voorstellen maken om die rechten en belangen te waarborgen en nakoming van de plichten te verzekeren. Daarnaast zal het onderzoek zowel worden uitgevoerd vanuit een sectoreel perspectief (bijv. scheepvaart, visserij of soortenbescherming) als vanuit een holistisch perspectief (bijv. ecosysteembenadering voor oceaanbeheer).


De oppervlakte-massabalans van de Groenlandse ijskap: 1957-2012 en verder
Prof.dr. M.R. van den Broeke
In dit project worden de metingen van de automatische weerstations voortgezet tot 2012 en uitgebreid om inzicht te krijgen in processen die het albedo en sneeuwdrift bepalen. Deze gegevens worden gebruikt om een regionaal klimaatmodel te valideren dat speciaal is aangepast om de massabalans van de Groenlandse ijskap nauwkeurig en op hoge resolutie (11 km) te simuleren.


Massabalans, automatische weerstations en GPS metingen langs de Kangerlussuaq-doorsnede van West Groenland
Dit project is een continuering van eerder werk dat bijdraagt aan de voorspellingen van de bijdrage van de Groenlandse ijskap aan zeespiegel-stijging.


Herbivoren, mossen, DNA - ontraffelen van verborgen diversiteit in de Arctische voedselketens
Dit project omvat het meest uitgebreide en precieze onderzoek van mos-herbivoor relaties op Svalbard en maakt de mossen op soortniveau als onderzoeksobjecten toegankelijk voor toekomstig ecologisch onderzoek en het monitoren van de effecten van de klimaatverandering op toendravegetaties.
Willem Barentsz Poolinstituut

Bundeling van kennis, onderzoek en onderwijs over de Noord- en de Zuidpool

home

organisatie

onderzoek

onderwijs

symposia

informatie voor ...

nieuws

APECS-NL

rothera

SEES.NL

sitemap

contact


wetenschappelijke artikelen 2009

wetenschappelijke artikelen 2008

populair wetenschappelijke artikelen

onderzoeksprojecten

poolstation Spitsbergen

international polar research centres and stations 

no translation
available

 


email:

password:

Volg ons op