Mission statement


Het Willem Barentsz Poolinstituut is een instituut voor en door onderzoekers, dat samenwerkt op het gebied van onderzoek, onderwijs en kennisoverdracht over de Noord– en de Zuidpool.

Het WBPI is in 2008 opgericht en wil een samenwerking en synergie zijn van die onderzoekers, instituten en instellingen, die actief inhoud geven aan het Nederlands onderzoek in de Poolgebieden. Het WBPI is bovenal voor onderzoekers door onderzoekers. Het WBPI is inmiddels een samenwerking tussen de actieve poolonderzoekers van Imares, het KNMI, het Koninklijk NIOZ, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO), de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het WBPI streeft er naar zo veel mogelijk poolonderzoekers en onderzoeksinstellingen die zich met poolonderzoek bezig houden enthousiast te krijgen.

Doelstelling
  • Het vormen van een aanspreekpunt voor poolonderzoek in Nederland op het gebied van onderzoeksplanning, beleid en publieksvoorlichting
  • Het bieden van organisatorische en logistieke steun bij onderzoek in de poolgebieden
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van onderzoeksfinanciering voor onderzoek in de poolgebieden in nationaal en internationaal verband
  • Het stimuleren van wetenschappelijke samenwerking op het gebied van onderzoek in de poolgebieden
  • Uitwisseling van wetenschappelijke resultaten tussen onderzoekers onderling en disseminatie van resultaten naar het publiek. Dit wordt m.n. bereikt door de organisatie van de jaarlijkse poolbijeenkomst. Voor deze bijeenkomst is beurtelings één van de leden van het WBPI gastheer.
  • Het opleiden van een nieuwe generatie poolonderzoekers, o.a. door het verzorgen van gezamenlijk (cursorisch) onderwijs en faciliteren van uitwisseling van master-studenten.
  • Het vanuit onderzoeksexpertise adviseren van Nederlandse beleidsmakers over beleidsvraagstukken waarbij de poolgebieden een rol spelen.
  • Het verzorgen van een transparante heldere en gestroomlijnde communicatie tussen alle deelnemers over onderwerpen aangaande poolonderzoek.
Willem Barentsz Poolinstituut

Bundeling van kennis, onderzoek en onderwijs over de Noord- en de Zuidpool

home

organisatie

onderzoek

onderwijs

symposia

informatie voor ...

nieuws

APECS-NL

rothera

SEES.NL

sitemap

contact


home

organisatie

onderzoek

onderwijs

symposia

informatie voor ...

nieuws

APECS-NL

rothera

SEES.NL

sitemap

contact 

no translation
available

 


email:

password:

Volg ons op