Organisatie

Het Willem Barentsz Poolinstituut is een bundeling van instituten, die actief inhoud geven aan het Nederlands onderzoek in de poolgebieden. Het WBPI is een instituut van onderzoekers en voor onderzoekers.

Het onderzoek in de poolgebieden verheugt zich momenteel verheugt in een brede belangstelling vanuit politiek, beleid, onderzoek, onderwijs en het algemeen publiek. Nederland neemt al jaren actief deel aan onderzoek in de poolgebieden. Het Nederlands onderzoek in de poolgebieden is echter sterk versnipperd over instanties en groepen, terwijl het juist een financiering en een kritische massa aan personeel en logistiek vereist, die ver boven het niveau van een doorsnee onderzoeksgroep uitstijgt. Het poolonderzoek is daarom gebaat bij continuïteit en een tijdshorizon van financiering die de duur van individuele onderzoeksprojecten overstijgt. Daarnaast is er nationaal en internationaalbehoefte aan een duidelijk gezicht en aanspreekpunt voor het Nederlands onderzoek in de poolgebieden. Daarom is besloten tot de oprichting van het Willem Barentsz Poolinstituut. Dit samenwerkingsverband wil een positieve impuls geven voor nieuwe initiatieven vanuit Nederland in de poolgebieden.

Momenteel is het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen penvoerder.

postadres: Aweg 30, postbus 716, 9700 AS Groningen
telefoon:050 363 5826
email:wbpolarinstitute@gmail.com

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur en de coördinator. Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van de deelnemende instituten. Momenteel zijn de volgende instituten onderdeel van het Willem Barentsz Poolinstituut:

Rijksuniversiteit Groningen
Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Vrije Universiteit Amsterdam
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
Wageningen IMARES

Willem Barentsz Poolinstituut

Bundeling van kennis, onderzoek en onderwijs over de Noord- en de Zuidpool

home

organisatie

onderzoek

onderwijs

symposia

informatie voor ...

nieuws

APECS-NL

rothera

SEES.NL

sitemap

contact


bestuur

directeur

coördinator

deelnemers

oprichters

mission statement en doelstelling

instituten

rug

nioz

knmi

vu

nioo

imaresvorige pagina

click for English

volgende pagina


email:

password:

Volg ons op